Da smo mladi (etnologi/antropologi) včasih kar premalo samoiniciativni, ni potrebno posebej poudarjati. Poleg tega nas nemalokrat “bogati” tudi nekritičnost tako do procesa izobrazbe (no, tukaj so na vidiku spremembe), kot tudi do vsakodnevnih stvari, ki se dogajajo okoli nas. Kot je ob obletnici rojstva Vilka Novaka (leta 2009) povedala Monika Smodiš,  “nismo nič kaj enotni oziroma tudi posamezno bolj ali manj ne reagiramo na še tako protislovne okoliščine, v katerih se lahko tudi vsakodnevno nahajamo.”
Da bi se vsaj malo otresli stigem, ki smo jih dobili skozi čas, s(m)o mladi v okviru Mežnarskeja ceja Turnišče, ustvarili blog Reciklaža identitete, v katerem s(m)o dodobra prerešetali identiteto občine Turnišče. Prispevki se vežejo tako na snovno, kot tudi na nesnovno kulturno dediščino, poleg same predstavitve pa smo pustili odprta vrata tudi novim idejam in možnostim, o katerih smo debatirali na odprtem simpoziju oktobra prejšnje leto.

Povezava do bloga: http://reciklazaidentitete.wordpress.com/

Vsekakor pa blog ne sme biti ključno dejanje v našem ustvarjanju. Predstavlja naj dobro podlago nadaljnjemu ustvarjanju in iskanju idej, ki čakajo, da splavajo na površje.

Tina M.