Značke

,

Še 7 dni je do začetka konference Rio+20 v Riu de Janeiru z naslovom “The future we want”. Osrednji temi bosta obravnavali zeleno ekonomijo v kontekstu trajnostnega razvoja in odpravljanja revščine ter institucionalni okvir za trajnostni razvoj.

Pred začetkom konference so bodo odvijali dnevi dialoga na temo trajnostnega razvoja, kjer bo ena izmed tematik tudi trenutno aktualno vprašanje ali je trajnostni razvoj lahko rešitev ekonomske in finančne krize. Vzporedno s konferenco se bodo odvijali tudi “SD-Learning courses”, kjer bodo udeleženci z aktivno udeležbo v razpravah obravnavali teme, ki se z različnih vidikov lotevajo problemov ohranjanja virov preživetja in razvijanja novih idej, tehnologij in metod. Cilj konference je pritegniti pozornost in dvigniti zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja za prihodnost. Pri tem pa ne smemo zanemariti dejstva, da narave ne ohranjamo le za naše naslednike ampak tudi za organizme.

Varovanje in spoštovanje okolja pozivata k obuditvi tradicionalnih znanj in praks, saj so delovala v sožitju z okoljem in ga tako varovala. Ob upoštevanju smernic, ki težijo k ohranitvi virov preživetja in iskanju novih ima kulturna industrija potencial, da postane gibalo ekonomskega razvoja in hkrati vzvod za zaščito okolja. Po besedah Irine Bokove mora Rio+20 s pomočjo izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacije in informiranja postati začetek globalnega prehoda v delovanje, ki bo usmerjeno zeleno.

Več o konferenci in trajnostnem razvoju:

http://www.uncsd2012.org/index.html


http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/culture-for-sustainable-development/
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002133/213311e.pdf

Alenka J.