Daša Ličen

Featured image

Na današnji dan se imenuje oddaja RTV Slovenija, ki se prav s temi besedami dnevno tudi prične. Pravzaprav se ne zdi bistveno, na kateri dan se je kaj zgodilo, a danes mimo tega ne morem. Današnji dan zahteva, da se spomnimo na aids. Družboslovce ta dan spomni tudi na smrt Michela Foucaulta (1926–1984), od katere je letos minilo 30 let. Njegova dela pa ostajajo bistvenega pomena, posebno med filozofi, zgodovinarji, sociologi, antropologi in, nenazadnje, med vsemi nami. V družboslovju je bil po podatkih ISI Web of Science Foucault leta 2007 največkrat citirani avtor. Marsikatere ideje, ki jih je izpostavil, so prerasle okvire znanosti in postale del javne arene.

Sam je bila ena izmed prvih znanih žrtev te bolezni, kar ga je v očeh nekaterih verjetno spremenilo zgolj v homoseksualca. V svojem delu Zgodovina seksualnosti 1 piše ravno o tem, kako lahko posameznikova seksualnost postane bistvena za njegovo identiteto, karkoli identiteta sploh je. Volivca določene stranke ne identificira samo njegova politična opredeljenost, medtem, medtem ko nas lahko seksualnost popolnoma definira. Naenkrat si zgolj »gej«. Daniel Defert, sicer Foucaultov dolgoletni partner, je takoj po njegovi smrti ustanovil prvo nacionalno organizacijo za HIV/aids v Franciji. O Foucaultovi bolezni družina sicer tedaj ni spregovorila, sam partner pa šele ob drugi obletnici prezgodnje smrti tega velikana.

Featured image

Med protestom Jacques-Alain Miller, Daniel Defert, Michel Foucault, Jean-Pierre Bamberger, Claude Liscia, 1972. http://14p.ir/wp-content/uploads/2014/11/DanielDefertandMichelFocault.jpg (1.12.2014)

Vsako antropološko naprezanje je tako ali drugače aplikativno, obenem tudi aktivistično, a so ukvarjanja s področji, kot je aids, ne zgolj moderna, ampak tudi družbeno močno relevantna. Med antropologi velja omeniti Thomasa Stronga, ki se ne zgolj znanstveno, temveč tudi širše družbeno angažira v zvezi s to, danes precej obvladljivo boleznijo. Poudarja tudi konotacijo homoseksualnosti, ki je pri aidsu navadno prisotna. Pri tej danes sicer mnogo manj nevarni bolezni kot pred desetletji ne gre zgolj za človekovo fizično zdravje, temveč tudi za družbeni kontekst, ki jo obdaja. Dallas Buyers Club je nedavno posneti film, ki precej zanimivo oriše več kot strogo medicinski vidik okuženosti z virusom HIV oziroma bolezni aids zgolj leto po tem, ko je svet zapustil Foucault.

Danes si zato velja vzeti trenutek, pomisliti, kaj aids pomeni. Ne gre namreč zgolj za fizično trpljenje.

Dallas Buyers Club