Marina Abramović je srbska umetnica performansa, rojena leta 1946, v Beogradu. Lahko jo jemljemo za eno od ključnih oseb konceptualne umetnosti, saj se že skoraj štiri desetletja posveča performansom in velja za babico tega umetniškega izraza. Svet performansa je namreč zelo širok in nikakor ne moremo dokončno postaviti mej kje se ta začne in konča. Središče Marininega ustvarjanja je vedno bilo telo in odnos med umetnikom in občinstvom. Pri performansu se gre predvsem za izkustva, ki jih umetnik izzove v gledalcih, oziroma »na kratko: gre za transformacijo udeležencev performansa« (Fischer- Lichte 2008: 20).

Raziskovanje fizičnih in duševnih omejitev je bilo prisotno že vse od njenih začetkov. Kot je na primer njen prvi perfomans, znan kot projekt Rhythm 10 iz leta 1973, pri katerem je uporabila dvajset nožev, ki si jih je zabadala med razprte prste na rokah. Že leto kasneje je nase opozorila s projektom Rhythm 0, ko je sodelujočim pri perfomansu ponudila 72 predmetov, ki so jih lahko uporabili na njenem telesu. Raziskovanje teh mej je prisotno tudi v performansu iz leta 2010 The Artist is Present, kjer je za tri mesece je preživela osem do deset ur na dan v negibnem sedečem položaju, medtem je pa v tišini držala očesni kontakt s stotinami tujcev. Lahko rečemo, da je Marina Abramović je prestala bolečino, izčrpanost in nevarnost pri iskanju čustveno preobrazbe.

Zanimiv se mi zdi tudi njen zadnji projekt kjer zbira denar za gradnjo inštituta MAI (Marina Abramović Institute) v Hudsonu. MAI je namenjen predstavitvi in ohranjanju dolgo trajajočih del, vključno z umetnostjo performansa, plesa, gledališča, filma, glasbe, opere in kakšne koli druge oblike, ki se lahko razvijejo v prihodnosti. Inštitut bo spodbujal sodelovanje med umetnostjo, znanostjo, tehnologijo in duhovnostjo in ta področja bo prenesel v pogovor z dolgo trajajočim delom. MAI bo omogočal izobraževalni prostor za delavnice, predavanja in raziskave.

Več o inštitutu pa v spodnjem videu.

Viri in literatura:
Fischer-Lichte, Erika
2008 Estetika performativnega. Ljubljana: Študentska založba.

MAI- Marina Abramović Institute
2013 ‘MAI 101: Who is Marina Abramović?’ Internetni vir: http://www.marinaabramovicinstitute.org/mai/mai-101/5 , 1.9.2013, (10.00).

G. Gregorinčič