Field holler je vrsta vokalne glasbene kreacije, ki je bližnje povezana z delavskimi pesmimi. Pogosto je asociirana z afroameriško glasbo ter duhovno glasbo pred časom ameriške državljanske vojne. Pesmi klicev (holler songs) in delavske pesmi (work songs) so bile pete na plantažah, kjer so sužnji delali.

                                        

Drug drugemu so si v glasnem klicu pripovedovali čustva. Beseda holler pomeni v slovenskem jeziku vpiti, kričati, krik. Ponekod je navedena tudi razlaga klic, pritožba. Ta ‘hibridni glasbeni jezik’ je zraven uporabljal tretjo in sedmo stopnjo lestvice bluesa (Palmer po Allocco b.n.l.: b.n.s.). Po navadi so bile te lestvice še znižane in s tem je bila ustvarjena unikatna lestvica. Potem, ko je bila sužnjem prepovedana uporaba instrumentov, so delavske pesmi in klicne pesmi nadaljevale svojo glasbeno tradicijo z inkorporiranjem  telesa in glasu na različne načine. Ploskanje z rokami in udarjanje z nogami ob tla sta dva primera, kako so sužnji uporabili svoje telo, da so ustvarili zvok, ki je imitiral zvok afriških ritmov bobnov. Močan, ritmičen pulz je pomagal regulirati ritem njihovega dela in olajšati breme fizično izčrpajočega dela (Yurchenco 1995: 449-450).

                                     

Med petjem teh pesmi je bila zelo pomembna skupinska participacija in velikokrat vključevala klic-in-odziv petje. Vodilni pevec zapoje težji del pesmi, kateremu sledi odziv skupine. Odziv je vokalni ali pa narejen z zvokom različnih gibanj telesa. Shout oziroma ring shout pa označuje ekstatičen, transcendenten religijski ritual, ki so ga prakticirali sužnji v West Indies, United States. Posamezniki se gibljejo v krogu in medtem ploskajo z rokami in udarjajo z nogami ob tla. Shouting so pogosto prakticirali med molitvijo. Moški in ženske so se pomikali v krogu, v nasprotni smeri urinega kazalca, podrsavali z nogami, ploskali in pogosto spontano peli in molili na glas (Amalietti 1986: 35).  Izvori ring shout pesmi so rahlo zamegljeni. Pogosto je predvidevano, da izvirajo iz afriškega plesa. Ritual pa lahko izvira tudi iz sužnjev, muslimanov, iz zahodne Afrike – kot imitacija tawafa, masovne procesije ki je esencialni del islamskega romanja proti Meki. Muzikolog Robert Palmer trdi, da segajo prvi zapisi o ring shout-u v leto 1840 (Weissman 2005: 14). Jugovzhodni ring shout je izmed najstarejših, še danes obstoječih afroameriških tradicij. Danes ga uprizarja afroameriška skupnost v McIntosh County, na obali George.

                                                                                                Anja Kodrun

Prisluhnite zgodbam še vi…

·         McIntosh County Shouters v Washingtonu:

 http://www.youtube.com/watch?v=MLwQ_fDMvW8

·         Pesem  No More, my Lawd

http://www.youtube.com/watch?v=65ewGQiN3SI

 

Viri in literatura:

 

Allocco, Chellise: https://sites.google.com/site/generalbluesmc7/about

 

Amalietti, Peter

1986    Zgodbe o jazzu: Razvoj afroameriške glasbe med leti 1619-1964. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Weissman, Dick

2005 Blues: The Basics. London and New York: Routledge.

 

Yurchenco, Henrietta

1995 ‘Blues Fallin down like Hail: Recorded blues, 1920s-1940s.’ American Music 13(4): 448-469.Image