Tabor Karajžewc poteka ravno ta konec tedna. Osredotočen je na žal v današnjih časih precej zapostavljeno in na rob odrinjeno raven kulture. Sporočilnost tabora je, da je za človekovo harmonizacijo in notranjo rast poleg kreativnega izraza in konkretne umetniške produkcije še kako pomembna tudi njegova naravnanost do splošne kulture bivanja, ki v prvi vrsti pomeni spoštljiv odnos do narave in bogatega etnološkega izročila znanj tako naših prednikov kot tudi drugih kultur.

Začetek tabora sega v leto 2008, ko je potekal na Ermanovcu. Naslednje leto so ga izvedli v Kazarski grapi, od leta 2010 pa poteka v bližini naselja Straža/Želin, in sicer v prečudoviti naravi ob reki Idrijci, kjer se lahko tako obiskovalci in obiskovalke kot tudi sami organizatorji in organizatorke v miru dreves in reke posvečajo dejavnostim tabora in medsebojno sodelujejo.

Več si lahko preberete na: http://karajzewc.wordpress.com/

Tanja M.