Olimpijske igre so že v antični dobi izpostavljale specifičen spekter vrednot, ki jim skušajo slediti tudi igre moderne dobe, vendar tudi v tem odnosu prihaja do razhajanj. Na antičnih olimpijskih igrah je bilo bistvenega pomena združevanje naroda v miru na kulturnih igrah v čast bogovom. Pomembna je bila skladnost misli in duha ter lepota telesa. Izpostavljene so bile terminalne vrednote miru, enakopravnosti, prijateljstva, svobode in notranje harmonije.

Kaj pa danes?

http://www.anthropology-news.org/index.php/2012/07/20/the-olympics-and-its-discontents-2

Natalija Šepul