Za etnologe, ki se zanimajo za slovansko folkloro in mitologijo je to nedvomno Inštitut za katerega so že slišali. V okviru inštituta delujejo mnogi ugledni ruski znanstveniki, ki so objavili pomembna dela pri preučevanju slovanske mitologije, folklore in predkrščanskega verovanja oziroma “jazyčestva”.

Na spletni strani Inštituta so redno ažurirane novice, predstavljene nove knjige s področja tako slovanske folklore kot tudi drugih znanosti. Med pomembnejše mitološke knjige nedvomno spada zbirka “Tradicionalna duhovna kultura Slovanov”, v okviru katere so izšla dela, kot so Simbolika živali v slovanski ljudski tradiciji (Gura), Poetika obreda (Sedakova), Eseji o slovanskem staroverstvu (Tolstoj), Mitopoetične osnove slovanskega narodnega koledarja (Agapkina), itd.

Za slovenski trg je nedvomno novost, da so vse zgoraj naštete knjige in tudi ostale knjige po preteku leta dni od izdaje dostopne v PDF obliki na spletni strani inštituta. Skratka, skoraj vsa dela so dostopna vsej zainteresirani javnosti brezplačno. Pri nas tega ne poznamo, saj niti desetletja in več stare znanstvene knjige niso objavljene na spletu.

Za ostale je morda zanimivo dejstvo, da se inštitut zanima tudi za Slovenijo. Če omenimo samo dve knjigi, ki sta izšli v zadnjem času: Slovenija, pot k samostojnosti in Slovenica: zgodovina in perspektive rusko-slovenskih odnosov.

Spletna stran inštituta (v angleškem jeziku).

Petrič