Nova religijska gibanja

V lanski izdaji Etnologa, je bil objavljen članek o sodobnem poganstvu na Slovenskem. Avtor  Aleš Črnič se skozi etnografsko raziskavo osredotoči na neopoganske skupine v Sloveniji.  Kot sam pravi, v teh skupinah na prvi pogled res vidimo smešne odrasle, ki se igrajo Kelte, Stare Slovane ali Indijance. Vendar gre za mnogo več, saj je v sodobnem poganstvu pomembno iskanje skupinske izkušnje v individualiziranem poznomodernem svetu.

Matjaž M.