Na spletni strani Anthropology News se nahaja poučen in priporočljiv članek, ki nam iz praktičnega zornega kota prikaže, kako je potrebno in priporočljivo teoretično in metodološko sodelovanje med različnimi disciplinami. Vsi študenti se zavedamo (ali ne), da sta etnografija in kvalitativna metoda centalni del v antropološkem/etnološkem raziskovanju, vendar uporaba drugih metod raziskovanja prav tako pride v upoštev. Za nas in naše delo je to lahko pridobitev in hkrati prednost. Na koncu predstavljenjega članka avtor citira Donalda Campbella, ki pravi, da so vse metode dragocene in pomembne, vendar imajo prav tako pomankljivosti in so nepopolne za razumevanje širšega in kompleksnega sveta. Prav zaradi tega bi morali uporabljati več različnih metod, da popravimo oziroma nadomestimo nepopolnosti druge metode in obratno.

Več v pričujočem članku…

Tea Š.